Thảm án 3 người chết ở Bình Dương: 2 lần tiếng khóc vang lên trong đêm