Thảm án ở Đan Phượng: 'Không nói trước được gì' với nạn nhân duy nhất sống sót