Thảm án ở Hà Giang: Cần cách ly hung thủ khỏi cộng đồng