Thảm họa khi siêu núi lửa New Zealand phun trào

Đồ họa mô phỏng cho thấy nếu siêu núi lửa ở vịnh Hauraki của New Zealand phun trào, toàn bộ thành phố gần nhất sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Thế giới