Tham mưu kịp thời, chỉ đạo hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Tổng cục Hậu cần

Những năm qua, Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần (TCHC) luôn phát huy truyền thống, chủ động đổi mới trong công tác tham mưu, đề xuất giúp Thường vụ Đảng ủy TCHC có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tổ chức hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong tổng cục đạt hiệu quả thiết thực. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Lê Tất Cường, Chủ nhiệm Chính trị TCHC.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, truyền thống luôn là động lực quan trọng để thế hệ hôm nay tiếp nối và phát huy. Đối với Cục Chính trị TCHC, vấn đề này có ý nghĩa như thế nào?

Thiếu tướng Lê Tất Cường. Ảnh: HÀ VĂN BẢY

Thiếu tướng Lê Tất Cường: Ngày 1-9-1951, Bộ Quốc phòng-Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành Quyết định số 171/NĐA thành lập Cục Chính trị, Tổng cục Cung cấp (nay là Cục Chính trị, TCHC). Trong suốt 69 năm xây dựng và phát triển, Cục Chính trị luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm vững chức năng, nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử, chủ động tham mưu đúng, trúng giúp Đảng ủy TCHC lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT; chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị trong tổng cục tổ chức triển khai thực hiện một cách toàn diện, thống nhất và hiệu quả. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Cục Chính trị TCHC viết nên truyền thống tự hào và vẻ vang: Tâm trong, trí sáng; kiên định, nhạy bén về chính trị; chủ động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất; tự lực, tự cường khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Truyền thống đó là mạch nguồn, là động lực tinh thần quan trọng thôi thúc các thế hệ hôm nay hăng hái thi đua, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị trong tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thiết thực góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho quân đội làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu thắng lợi; chung sức cùng cả hệ thống chính trị trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng thế trận hậu cần vững chắc trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

PV: Để luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Cục Chính trị đã có kinh nghiệm, giải pháp gì thưa đồng chí?

Thiếu tướng Lê Tất Cường: Trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT tại tổng cục, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm, giải pháp, đó là: Cục luôn quán triệt sâu sắc và bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của QUTƯ và TCHC để đề ra các chương trình, kế hoạch, nội dung sát, đúng. Luôn chủ động, nhạy bén, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình; dự báo chính xác, định hướng kịp thời, nhất là những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ nhưng có trọng tâm, trọng điểm, xác định khâu đột phá, mô hình điểm. Trong từng nhiệm vụ phải xác định được mục tiêu, yêu cầu cụ thể, phương pháp tổ chức phù hợp, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả cao. Phát huy tốt vai trò của các phòng, ban cơ quan trong tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là bí thư cấp ủy, chỉ huy, trợ lý có năng lực tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn; có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục Chính trị đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào đổi mới phương pháp, tác phong làm việc; chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, lập trường cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ... Đảng ủy, chỉ huy cục đã quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt, động viên, khuyến khích tinh thần tự học, tự nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, nhân viên; khơi gợi tinh thần chủ động trong thực hiện nhiệm vụ với phương châm 'giỏi một việc, biết nhiều việc'. Đến nay, đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ quan Cục Chính trị cơ bản được đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành; luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, phẩm chất, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Hằng năm, có hơn 92% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc chức trách, nhiệm vụ. Đảng bộ Cục Chính trị nhiều năm liền đạt TSVM tiêu biểu...

Đoàn Thanh niên Tổng cục Hậu cần tổ chức dọn vệ sinh tại xã Thanh Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: HÀ VĂN BẢY

PV: Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị tiếp tục có những chủ trương, giải pháp gì để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình?

Thiếu tướng Lê Tất Cường: Trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm, Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị luôn xác định nắm vững đường lối của Đảng, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, thực tiễn đơn vị, phân tích đánh giá đúng tình hình và dự báo được chiều hướng phát triển, nhất là yếu tố tác động đến tâm lý, tư tưởng của bộ đội. Trên cơ sở đó, Cục Chính trị chủ động tham mưu với Thường vụ Đảng ủy TCHC các chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch CTĐ, CTCT, trong đó trọng tâm là đột phá vào những khâu yếu, khâu khó, việc mới, thực hiện tốt phương châm 'nói ngắn, viết gọn' gắn với 'đổi mới, sáng tạo-sâu sát cơ sở-thực chất, hiệu quả'. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện toàn diện các hoạt động CTĐ, CTCT trong tổng cục, trong đó tập trung vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ; vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì; tạo bước chuyển biến mới trong xây dựng tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo xây dựng Đảng bộ TSVM, Cục Chính trị VMTD 'mẫu mực, tiêu biểu', hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong tình hình mới.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Quá trình xây dựng và phát triển, Cục Chính trị, TCHC được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương: Quân công, Chiến công, Lao động, Bảo vệ Tổ quốc; được Chính phủ, QUTƯ, Bộ Quốc phòng và TCHC tặng thưởng nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen.

Theo HẢI BÌNH (thực hiện)/Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tham-muu-kip-thoi-chi-dao-hieu-qua-hoat-dong-cong-tac-dang-cong-tac-chinh-tri-trong-tong-cuc-hau-can-633625

Tags: Tổng Cục  |  Chính trị  |  nhiệm vụ  |  Cục Chính  |  xây dựng  |  thực hiện  |  chỉ đạo  |  Đảng ủy  |  chủ động  |  công tác