Thảm sát ở Bình Dương: Quá trình gây tội ác của nghi phạm