Thảm sát ở Đan Phượng: Người anh cả đau đớn trước thảm kịch gia đình