Thảm sát tại Bình Dương: Những vết thương trên cơ thể đã tố cáo hung thủ