Thân hồ ly lại tưởng mình là phượng hoàng, đệ nhất tiểu tam của 'Thế giới hôn nhân' đã khiến 'hiệp hội con giáp thứ 13' nức lòng tán thưởng như thế nào?