Thanh Duy mặt mếu, Nam Thành toát mồ hôi gấp chăn hình 'bánh mì'