Thanh Hoá: Chính thức ghi nhận có ca bệnh dương tính với COVID-19