Thanh Hóa: Nhiều tuyến đê 'thất thủ' do mưa lớn, nước dâng cao