Thành công từ Đại hội làm trước

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Quân khu 2 vinh dự được Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo Đại hội làm trước ở cả 3 cấp. Cấp cơ sở lựa chọn Đảng bộ Trung đoàn 98, cấp trên cơ sở lựa chọn Đảng bộ Sư đoàn 316 và cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương là Đảng bộ Quân khu 2 nhằm rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ trong quân đội. Từ những thành công của Đại hội làm trước mà Đảng ủy Quân khu 2 tổ chức thực hiện chương trình Giữ trọn lời thề phản ánh kinh nghiệm chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Thứ bảy, 04/07/2020 14:27

Thời sự

Bình yên xứ đạo 28:47

Bình yên xứ đạo

Thứ tư, 12/08/2020 | 22:28
Giá xăng có thể giảm nhẹ 00:43

Giá xăng có thể giảm nhẹ

Thứ tư, 12/08/2020 | 19:31
"Bố tôi là kẻ nói dối" 03:17

"Bố tôi là kẻ nói dối"

Thứ tư, 12/08/2020 | 19:12