Thanh niên Quảng Ngãi bị người yêu đâm chết đêm Valentine