Thanh niên Việt kiều đến tận nơi xin lỗi 2 nhân viên bảo vệ: "Con không khinh mấy chú, con cũng tự làm đủ nghề mới có tiền"

Tiếp thu ý kiến của mọi người, thanh niên Việt Kiều đã có trực tiếp giải thích và xin lỗi bác bảo vệ vì những hành vi của mình.

Thời sự