Thanh niên chuyên phát minh mấy thứ nhảm nhí, nhưng có tính giải trí cao

Nói chung phát minh vì đam mê thôi chứ kiếm tiền gì giờ này.

Siêu hài