Thanh niên hồn nhiên cướp "gấu" giữa đường

Chắc thanh niên này FA lâu năm quá rồi nên mới ra đường cướp "gấu" của người khác.

Siêu hài