Thanh niên 'ti toe' thò tay bắt rắn rồi bất ngờ bỏ chạy 'bán sống bán chết'

Tags: bị rắn quấn tay  |  bắt rắn  |  thanh niên bắt rắn  |  singgapore