Thanh niên trèo lên đỉnh tảng đá cao chót vót... để chụp ảnh

Thời sự