Thắp sáng cây thông Noel, nước Mỹ chào đón mùa lễ hội