Thật thà

Sau khi chia tay với người chồng đang bị ngồi tù, người vợ gặp quản tù để xin cho chồng được giảm nhẹ công việc.

- Bà yên tâm, các tù nhân ở đây chỉ phải dán hộp, một công việc rất nhẹ nhàng.

- Thế sao chồng tôi lại bảo, đêm nào cũng phải đào hầm từ phòng giam ra ngoài?

- ???!!!

Theo Thủy Linh (St)/Giáo dục & Thời đại

Tags: ngồi tù  |  Sau khi chia tay  |  công việc  |  người chồng  |  người vợ  |  giảm nhẹ  |  Thật thà  |  Tù nhân  |  yên tâm  |  nhẹ nhàng