Thầy Park đang vui, Công Phượng, Quang Hải đừng đùa