Thầy Park hốt hoảng, yêu cầu an ninh can thiệp vì phát hiện người lạ xem buổi tập của ĐTVN