Thầy Park sẽ thắng bằng đúng bài mà HLV UAE chưa từng làm được