Thầy Park vừa có được điều còn quý hơn cả trận thắng Trung Quốc cho giấc mơ của bóng đá VN