Thấy bạn gặp nạn, thanh niên nhiệt tình giúp đỡ và hành động khiến ai cũng phì cười

Một pha cứu giúp hết sức hại não.

Theo Đất Việt