00:00

Thấy chó nhà liên tục sủa vào tảng đất sét, người dân nghi ngờ lại gần xem không ngờ cứu được một sinh mạng

TIN LIÊN QUAN