Thấy đàn chị Ngân 98 bị đòi lại nội thất, Mon 2k 'đá xéo' Lương Bằng Quang lả 'cựu ca sĩ bần tiện'