Thấy gì khi cầu thủ xuất ngoại khóc, cười trận ra mắt