Thế giới 5,3 triệu ca nhiễm Covid-19, Thủ tướng Malaysia tự cách li