Thế giới 6 triệu người nhiễm Covid-19, Nhật lo làn sóng tự tử