Thế giới 7 ngày: Mỹ 'khuấy đảo' Trung Quốc, Iran

Căng thẳng giữa Mỹ- Trung, Mỹ-Iran và một loạt các quốc gia khiến cho ngòi nổ chiến tranh chực chờ bùng nổ. (Video: Global News, BBC, TRT World, Al Jazeera, Euro News, The Guardian, WSJ).

Thời sự