Thế giới 7 ngày: Tổng thống Trump 'ngồi trên đống lửa'

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trải qua chuỗi ngày căng thẳng khi phải gồng mình xử lý những vấn đề khó khăn cả trong và ngoài nước.

Thời sự