Thế mà người ta nói đi bơi sẽ giảm béo

Nhà nào sang thế, nuôi cả cá heo.

Siêu hài