Thế nào là một bộ phận hủy hoại cả khuôn mặt

Các cụ nói: 'Cái răng, cái tóc là góc con người' cấm có sai.

Siêu hài