Thể thao Sức sống và Đam mê Số 78

Những chuyển động đáng chú ý của đời sống thể thao trong nước cũng như quốc tế có trong chương trình Thể thao Sức sống và Đam mê - Số 78: - Bóng đá nữ Việt Nam vẫn chờ một bệ phóng để vươn tầm tới Châu Âu. - Nguyễn Ngọc Hảo, người cận vệ già của bóng đá Thành Nam.

Thứ hai, 28/09/2020 22:13

Thể thao