Thêm 1 ca nhiễm Covid-19 là bé 10 tuổi, số ca mắc tại Việt Nam lên 204 người