Thêm 10 ca mắc mới COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh