Thêm 125 tỷ đồng ủng hộ chống dịch Covid-19 trong 1 ngày: Vingroup đóng góp 100 tỷ, Toyota 10 tỷ