Thêm 5 bệnh nhân tại Đà Nẵng khỏi bệnh và xuất viện