Thêm nhiều trường ở TP. HCM cho học sinh nghỉ học

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến chiều ngày 3/12, bậc học mầm non và phổ thông của thành phố đã có hơn 8.000 học sinh nghỉ học, gần 700 giáo viên, nhân viên nghỉ làm để phòng chống dịch. Thêm nhiều trường từ bậc phổ thông đến đại học tại Thành phố chuyển sang hình thức học trực tuyến, thay vì học tập trung để hạn chế tiếp xúc, tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ sáu, 04/12/2020 18:10

Thời sự

Tình cha 14:23

Tình cha

Thứ hai, 25/01/2021 | 19:24