Thi THPT Quốc gia 2019: Hàng loạt điều chỉnh siết khâu chấm thi