Thi thể bên vệ đường khởi đầu vụ lừa đảo 2 triệu USD của đôi vợ chồng khiến đứa con trai phải dành cả đời để đền tội