Thị trưởng giả chết nằm trong quan tài khi bị phát hiện vi phạm lệnh phong tỏa