Thị trường xe châu Âu lao đao, doanh số tụt không phanh