Thiên tài võ thuật DK Yoo trở lại Việt Nam

Võ sư Hàn Quốc nổi tiếng DK Yoo vừa quay trở lại Việt Nam, trực tiếp giảng dạy lớp tự vệ thực chiến cho Liên đoàn Taekwondo Việt Nam trong hai ngày 12 và 13-8.

Thể thao