Thiếu niên gây ra 3 vụ đốt rừng để trả thù và… cho vui