Thiếu nữ bị hỏng thị lực do lạm dụng thuốc nhỏ mắt chứa corticoid

Trong hai tháng nhỏ hết ba chai thuốc nhỏ mắt chứa corticoid để chữa viêm kết mạc, thiếu nữ 17 tuổi gần như bị mù.