Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng 'du lịch lành mạnh' hoá giải được hệ luỵ dịch bệnh