Thợ lặn giải cứu đội bóng nhí Thái Lan được người dân cứu khỏi dòng nước lũ